Politică de confidențialitate

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal
ARI Delivery
Cuprins

- Cuprins:
- Definiții
- Cine suntem
- Scopul politicii
- Ce sunt datele cu caracter personal și ce fel de date cu caracter personal prelucrăm
- Scopul prelucrării
- Drepturile persoanelor vizate
- Cât timp păstrăm datele cu caracter personal
- Cui transmitem datele cu caracter personal
- Măsuri de securitate pentru protejarea datelor cu caracter personal
- Actualizarea datelor cu caracter personal
- Actualizarea informațiilor

Art. 1 - Definiții

În cadrul prezentei Politici, următorii termeni au următoarele semnificații:

Date cu caracter personal - Se referă la informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, prin intermediul unor informații precum nume, identificatori unici, date de localizare sau alte elemente specifice.

Prelucrare - Reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Restricționarea prelucrării - Este procesul prin care datele cu caracter personal sunt marcate în scopul limitării prelucrării viitoare a acestora.

Creare de profiluri - Reprezintă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, cum ar fi vârsta, greutatea, preferințele culinare,  etc.

Operator - Este entitatea Nutriento Technology SRL care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale aplicabile și deține numele de domeniu aridelivery.ro

Consimțământul persoanei vizate - Reprezintă manifestarea liberă, specifică, informată și neechivocă a persoanei vizate prin care aceasta acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, fie printr-o declarație explicită, fie printr-o acțiune clară.

Autoritate de supraveghere - Este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Platformă online - Se referă la paginile de internet dezvoltate în cadrul numele de domeniu aridelivery.ro.

Cookie-uri - Sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul utilizatorului (computer, tabletă, telefon mobil) în timpul navigării pe internet, inclusiv pe website.

Art. 2 - Cine suntem

2.1 ARI Delivery este denumirea comercială a SC Nutriento Technology SRL, o companie legală înregistrată în România, cu sediul social în Cluj-Napoca, strada Constantin Brâncuși nr. 55, județul Cluj.

2.2 Suntem înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului din Cluj sub numărul J12/3898/2022 , și operăm conform legislației românești în vigoare. În conformitate cu legislația privind protecția datelor, suntem operator de date (entitatea care stabilește scopurile și modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal) atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în calitate de persoană vizată (persoană fizică identificată sau identificabilă la care se referă datele), în scopurile menționate mai jos.

2.3 Vă încurajăm să contactați ne contactați la adresa de e-mail gdpr@aridelivery.ro  atunci când aveți întrebări legate de protecția datelor cu caracter personal.

2.4. Nutriento Technology SRL, prin intermediul platformei aridelivery.ro, în calitate de entitate responsabilă pentru datele cu caracter personal, își asumă angajamentul de a respecta confidențialitatea și protecția datelor dvs. personale. 

2.5. Tratăm cu seriozitate securitatea informațiilor personale ale clienților prin respectarea și conformarea la legislația actuală privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

Art. 3 - Scopul Politicii

3.1. Această notificare referitoare la Politica noastră de confidențialitate descrie modul în care ARI Delivery colectează și procesează datele cu caracter personal, părțile interesate implicate în acest proces și drepturile persoanelor vizate în ceea ce privește datele lor.

3.2 Recomandăm atât părților interesate implicate în proces, cât și persoanelor vizate, să citească cu atenție și în mod frecvent această notificare pentru a înțelege pe deplin informațiile prezentate.

Art. 4 - Ce sunt datele cu caracter personal și ce fel de date cu caracter personal prelucrăm

4.1 Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect. O persoană fizică identificabilă poate fi identificată prin intermediul unui nume, unui număr de identificare, informații despre locație sau prin alți factori specifici precum aspecte fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale.

4.2.  Categoriile și tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm includ:
- Date personale de identificare ale persoanelor fizice (cum ar fi nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă IP, greutate, vârstă și alte informații nutriționale) și/sau nume și prenume ale reprezentanților persoanelor juridice, după caz.
- Date referitoare la comenzile efectuate (data și ora plasării comenzii, adresele de livrare, valoarea comenzii, partenerul de la care ați efectuat comanda).
- Detalii personale financiare (informații legate de metoda de plată, ultimele 4 cifre ale cardului bancar utilizat pentru tranzacție), doar în cazul plăților online.

4.3. Atunci când accesați site-ul nostru, serverele noastre creează automat înregistrări ale vizitei dumneavoastră. Aceste înregistrări includ de obicei adresa IP, numărul de accesări și tipul de browser utilizat.

4.4. Este posibil să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații referitoare la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru web sau utilizării aplicației pe smartphone: (i) pentru a personaliza experiența online și a vă oferi oferte adaptate profilului dumneavoastră, (ii) pentru a identifica și înregistra profile de situații/clienți legate de evenimente precum retururi sau anulări de comenzi, fraudă, neplată, abuzuri, recurență și tip.

4.5. Pe site-ul nostru web utilizăm cookie-uri și tehnologii similare pentru a stoca și colecta informații conform Politicii noastre de cookie-uri. Pentru a afla mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica privind modulele de cookie.

4.6. Refuzul dumneavoastră de a ne furniza aceste date va face imposibilă furnizarea produselor și/sau serviciilor dorite sau răspunsul la solicitarea dumneavoastră adresată operatorului.

Art. 5 – Scopul prelucrării

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

Legal

În vederea:
- Gestionării și executării cererile dvs. de exercitare a drepturilor prevăzute de GDPR și reglementările locale.
- Detectării și investigării fraudelor și posibilele infracțiuni împotriva Platformei și utilizatorilor săi.
- Respectării legislația în cazul în care reglementările legale ne obligă să păstrăm datele dumneavoastră pentru o anumită perioadă de timp.
- În aceste cazuri, vom putea utiliza datele obținute de la dvs. sau rezultate din activitatea dvs. pe Platforma noastră (cum ar fi conversațiile între dvs. și Partenerul, dvs. și Curierul sau dvs. și Platforma noastră prin chat) în scopul depunerii și apărării oricăror revendicări și acțiuni legale necesare și pentru gestionarea incidentelor legate de comenzile utilizatorului.

Contractual

În vederea:
- Creării și administrării contului de client în cadrul platformei ARI Delivery.
- Preluării, prelucrării, validării și facturării comenzilor online plasate de utilizatori.
-Soluționării anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă.Informării utilizatorilor/clienților/partenerilor privind evoluția și statusul comenzilor prin e-mail și/sau notificări push, inclusiv transmiterea de e-mailuri referitoare la înregistrarea în cont.
- Livrării produselor comandate în cadrul serviciului contractat.
- Comunicării cu dvs. cu privire la serviciile ARI Delivery prin diverse canale, cum ar fi telefonul, e-mailul și chatul.

Securitate

În vederea:
- Utilizării dispozitivului, locației (inclusiv datele de geolocație, cu acordul dumneavoastră), profilului, utilizării și altor date pentru a preveni și detecta activități cu intenții rele sau nesigure, cum ar fi fraudarea plăților, fraudarea identității, hacking-ul conturilor, phishing-ul sau abuzurile de stimulente.
- Monitorizării tuturor acțiunilor care ar putea indica fraude sau comiterea unor infracțiuni legate de metoda de plată utilizată de dumneavoastră.
- În cazul în care se detectează abateri, ne rezervăm dreptul de a reține datele furnizate și de a le partaja cu autoritățile competente în vederea desfășurării investigațiilor corespunzătoare.

Cercetare

În vederea:
- Examinării tendințelor, comportamentului de cumpărare și caracteristicilor utilizatorilor;
- Înțelegerii modul în care utilizatorii folosesc platforma noastră;
- Gestionării și îmbunătățirii serviciilor oferite, inclusiv posibilitatea de a adăuga noi funcții și servicii pentru a îmbunătăți calitatea experienței utilizatorilor.

Comerciale și de marketing

În vederea:
- Analizării și cercetării modului de îmbunătățire a serviciilor noastre, atât online, cât și offline, pe baza datelor furnizate de utilizatori.
- Desfășurării activităților de marketing, comunicare, cercetare și dezvoltare;
- Organizării de activități promoționale, precum concursuri, , chestionare, competiții între utilizatori care s-au abonat și/sau au furnizat datele lor în astfel de campanii sau desfășurarea e activități promoționale, cum ar fi livrarea de mostre sau produse gratuite în cadrul comenzii.
- Acordării de oferte personalizate, promoții, reduceri, sugestii, vizualizări și opțiuni în aplicație, prin e-mail sau alte mijloace de comunicare, inclusiv utilizarea cookie-urilor sau altor tehnologii de publicitate pe site-uri web sau aplicații terțe, în conformitate cu Politica de cookie-uri și numai cu acordul utilizatorului;
- Utilizării ca materiale comerciale sau de marketing publicate de utilizatori pe profilurile lor personale de rețele sociale, atunci când am fost menționați explicit.

Non-marketing

În vederea:
- Informării dumneavoastră cu privire la orice modificări aduse termenilor și condițiilor noastre, politicii de confidențialitate, politicii de cookie-uri, serviciilor și, în general, transmiterea de comunicări relevante non-marketing;
- Generării și furnizarea de chitanțe pentru fiecare dintre comenzile plasate prin aplicația noastră;

Art. 6 - Drepturile persoanelor vizate

- Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
- Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
- Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
- Dreptul de informare cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, identitatea operatorului, scopul și orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării;
- Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
- Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
- Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, ARI Delivery nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. ARI Delivery va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.
- Dreptul la opoziție, care vă permite să vă opuneți în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.
- Dreptul la luarea de decizii automate individuale, inclusiv profilarea.

Totodată, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30,
Sector 1,
cod poștal 010336,București, România
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, ne puteți contacta pe noi în prealabil, și vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă. Ne puteți contacta:
- La sediul social în Cluj-Napoca, strada Constantin Brâncuși nr. 55, județul Cluj.
- gdpr@aridelivery.ro
- Tel: 0758.412.968

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document de identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. 

Art. 7 - Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

7.1. Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și (i) nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către ARI Delivery și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

7.2. Puteți solicita în orice moment ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom respecta aceste solicitări. Totuși, trebuie să avem în vedere că anumite informații pot fi păstrate în conformitate cu legislația aplicabilă sau în scopul îndeplinirii unor obligații legale sau intereselor noastre legitime, cum ar fi cerințele fiscale și contabile.

Art. 8 - Cui transmitem datele cu caracter personal

8.1. Datele colectate și stocate de către ARI Delivery sunt tratate cu confidențialitate. Cu toate acestea, în anumite situații, putem divulga aceste date către alte entități sau persoane cu care avem relații contractuale, fără a ne limita la următoarele categorii de destinatari:

- Furnizorii implicați direct sau indirect în procesul de executare a comenzii plasate (restaurante partenere, dispeceri, curieri)
- Furnizorii de servicii de marketing/telemarketing
- Furnizorii de servicii de plăți online
- Furnizorii de servicii de cercetare de piață
- Furnizorii de servicii IT
- Alte societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre

8.2. În situații în care suntem obligați de lege sau când este necesar pentru a ne proteja interesele legitime, este posibil să dezvăluim anumite informații cu caracter personal către autorități publice, inclusiv autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor, organele competente ale statului în cazuri de urmărire penală sau instanțe judecătorești.

8.3. În prezent, datele dvs. cu caracter personal sunt stocate și prelucrate pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite informații cu caracter personal către entități din Spațiul Economic European (SEE) sau în afara acestuia, inclusiv în țări care nu au fost recunoscute de către Comisia Europeană ca având un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

8.4. Ne asigurăm întotdeauna că orice transfer internațional de date cu caracter personal este efectuat cu precauție, în scopul protejării drepturilor și intereselor dvs. Transferurile către furnizori de servicii și alte terțe părți sunt întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, în cazul necesar, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare.

Art. 9 - Măsuri de securitate pentru protejarea datelor cu caracter personal

9.1. Am implementat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei, pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, divulgării sau accesului neautorizat.

9.2. Pentru efectuarea plăților, utilizăm serviciile procesatorului de plăți STRIPE. Toate comunicațiile între server și server sunt criptate utilizând securitatea reciprocă a stratului de transport (mTLS), iar Stripe are chei PGP dedicate pentru ca utilizatorii să cripteze comunicațiile cu Stripe sau să verifice mesajele semnate pe care le primesc de la Stripe. Sistemele Stripe blochează automat solicitările efectuate folosind versiuni mai vechi și mai puțin sigure de TLS, necesitând utilizarea cel puțin a TLS 1.2.

9.3. Facem toate eforturile rezonabile, justificate din punct de vedere comercial, pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal colectate și periodic evaluăm noile tehnologii din domeniu și, dacă este cazul, le implementăm pentru îmbunătățirea sistemelor noastre de securitate.

9.4. Cu toate măsurile luate pentru protejarea datelor dvs. cu caracter personal, vă informăm că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie vizualizate și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu ne putem asuma responsabilitatea pentru astfel de vulnerabilități ale sistemelor care nu sunt sub controlul nostru.

Art. 10 - Actualizarea datelor cu caracter personal

10.1. În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: gdpr@aridelivery.ro 

10.2. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

Art. 11 - Actualizarea informațiilor

Vom actualiza periodic conținutul acestei informări, așa că vă încurajăm să verificați regulat site-ul nostru. În cazul unor modificări semnificative, vă vom notifica în mod corespunzător despre aceste schimbări prin e-mail sau orice alt mijloc care asigură primirea acesteia.

Publicat la data de 10.10.2023.